Sierociniec im. Bł. Reginy Protmann został założony przez Ks. Piotra Warzechę przy współudziale Sióstr Katarzynek. W 2009 roku Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny przejęło nad nim pieczę. To niewielki dom, ale bardzo potrzebny. Obecnie znajduje się w nim piętnaścioro dzieci w wieku od ośmiu do piętnastu lat. Mieszkają w budynku składającym się z pięciu pomieszczeń: trzy pokoje dla chłopców, dwa dla dziewcząt. Większość dzieci pochodzi ze szczepu Kabye. Są sierotami lub półsierotami pochodzącymi z ubogich rodzin. Mają za sobą trudne doświadczenia życiowe. Sierociniec jest miejscem, gdzie mogą na jakiś czas zostawić to czego doświadczały i skupić się na nauce. Jednocześnie dzieci przygotowują się do życia w społeczeństwie. Wykonują prace domowe (uczą się gotować, sprzątają, piorą swoje ubrania), pomagają w hodowli kur, świń i kóz.
Pomagają sobie i troszczą się o siebie nawzajem.  W czasie wakacji i dłuższych ferii wyjeżdżają do swoich rodzin, by mieć kontakt z pozostałymi członkami rodziny.

Wypowiedzi bohaterów filmu – tłumaczenie

Sierociniec