Rosja

Jesteśmy tu od:

  • Mamonowo, 14.11.1996 r. (Obwód Kaliningradzki)
  • Sankt Petersburg, 13.10.2001 r.
  • Sowieck, 18.03.2000 r. (Obwód Kaliningradzki)

Czym się zajmujemy:

Mamonowo, od listopada 1996 roku Katarzynki rozpoczęły pracę w tym miasteczku. Początkowo przyjeżdżały w piątek wieczorem i zostawały do niedzieli, by w małym mieszkaniu w bloku katechizować dzieci i je nakarmić. Później został zbudowany dom, który funkcjonował jako dom dziecka. Z czasem, z racji zmian przepisów prawnych dotyczących domów dziecka dom stał się rodzinnym domem dziecka, w którym przebywa na stałe ośmioro dzieci, a pięćdziesiąt siedem korzysta z pomocy i uczestniczy w zajęciach na świetlicy. Są to dzieci z wielodzietnych, ubogich i społecznie zaniedbanych rodzin z Mamonowa i pobliskich wiosek.

Sowieck w marcu 2000 roku siostry katarzynki podjęły pracę w tej miejscowości. Można powiedzieć, że początki działalności sióstr przypominały podróże pierwszych Uczniów Chrystusa – jeździły od miejscowości do miejscowości i pytały o ludzi wierzących, by móc im przypomnieć o Panu Bogu albo przekazać im wiarę w Pana Boga. Siostry od początku zajęły się katechezą i pracą charytatywną.

Sankt Petersburg w 2001 roku na zaproszenie Caritas katarzynki podjęły pracę w domu opieki. Siostry mieszkają w tym domu. Pensjonariusze potrzebują stałej opieki, więc siostry przebywają z nimi praktycznie całe dnie.

Rosja