„Zgodnie z charyzmatem i duchowością naszej Założycielki Reginy Protmann, która żyła darem nadzwyczajnej miłości Bożej poprzez modlitwę i służbę – podejmujemy wiernie nasze apostolskie zadania służąc bliźnim w następujących dziedzinach życia: w pielęgniarstwie, w chrześcijańskim wychowaniu, w pracy społecznej i pastoralnej. Chcemy je jasno rozumieć i być całkowicie otwarte na „znaki czasu” oraz dostosowywać naszą działalność do potrzeb Kościoła i wymagań otoczenia”.
(Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Rozdział I, § 4)Co tam niewygody, najważniejsze, że wszyscy jedziemy 😊


Kiedy myślimy o misjach mamy przed oczyma misjonarzy pracujących w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, tymczasem każdy z nas na mocy Chrztu jest misjonarzem – bo Chrystus, mówi do nas tak jak niegdyś do Apostołów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15).
Doskonale to rozumiała bł. Matka Regina – miała głosić Ewangelię, nieść Chrystusa. Zaczęła od mieszkańców rodzinnego Braniewa, gdzie wraz z siostrami założonego przez siebie Zgromadzenia Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy niosła pociechę chorym, opuszczonym, osieroconym dzieciom. Troszczyła się o dziewczęta, by otrzymały wykształcenie. Bł. Regina w niesieniu Chrystusa nie zatrzymała się tylko wśród „swoich” – za życia założyła jeszcze klasztory w Ornecie, Lidzbarku Warmińskim i Reszlu. Po śmierci bł. Matki Reginy siostry katarzynki kontynuowały powierzone dzieło rozszerzając pracę na Litwę, Brazylię, Niemcy, Togo, Rosję, Białoruś, Kamerun, Benin.

W 1983 roku w rocznicę 400-lecia istnienia Zgromadzenia, siostry katarzynki z polskiej Prowincji, podjęły pracę misyjną na ziemi afrykańskiej. S.M. Laurencja-Bernarda Kułak i S.M. Łucja-Irena Jaworska przybyły do Togo na zaproszenie ówczesnego ks. biskupa Mateo Bakpessi.
Powoli powstawały następne placówki, przyjeżdżały kolejne katarzynki z Polski, równocześnie wśród togijskich dziewcząt znalazły się takie, w których było pragnienie zostania siostrą zakonną – właśnie w naszym Zgromadzeniu.
Jesteśmy już 36 lat na kontynencie afrykańskim – powstał Region Afryka obejmujący trzy kraje – Togo, Kamerun i Benin. Region mający swoje struktury zakonne. Obecnie w Regionie pracuje 44 siostry, w tym cztery siostry z Polski.
Referat Misyjny Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny powstał w 1990 roku, by wspierał duchowo i materialnie pracę sióstr w Afryce. Z czasem to wsparcie rozszerzyło się na tereny wschodnie, gdzie siostry włączyły się w Dzieło Ewangelizacji w Rosji i na Białorusi.