Jak to się zaczęło?


W 1989 Postulantka Elżbieta Olechno (S. M. Kornelia, pracowała jako misjonarka pracująca w Togo, aktualnie dzieli się swoim doświadczeniem misyjnym w MIVA Polska) ze wspólnotą postulancką, podjęła systematyczną modlitwę w intencji naszych misji w Afryce. Z czasem wraz z modlitwą pojawiła się myśl o zorganizowaniu pomocy materialnej. Tak ruszyła „Akcja Togo”. Dzięki pomocy rodzin i osób zaprzyjaźnionych z Siostrami zaczęły wpływać ofiary na zakup ciągnika, który był potrzebny w gospodarstwie Katarzynek w Togo. Kiedy zebrane środki okazały się niewystarczające z pomocą ludzie przyszli z całej Polski, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia o „Akcji Togo” ukazujące się w czternastu katolickich czasopismach.
S. Kornelia pełniła obowiązki Referentki Misyjnej naszego Zgromadzenia – rozpowszechniała informacje o misjach, jako działalności całego Kościoła, ale także mówiła o misjach prowadzonych przez Katarzynki. Podstawą wsparcia zawsze jest modlitwa i o to dbała S. Kornelia i kolejne siostry prowadzące Referat Misyjny, jednocześnie była potrzeba zdobywania środków finansowych, by placówki mogły funkcjonować. Dzięki „Akcji Togo” wielu ludzi zaangażowało się w stałą pomoc misjom katarzyńskim. Niektórzy z Nich współpracują z Referatem do dziś. Bardzo serdecznie Im dziękujemy.
W kolejnych latach poza pracą na rzecz misji afrykańskich Referat zajął się pomocą w działaniu na rzecz reewangelizacji na Wschodzie. W 1996 powstała placówka w Krzemienicy na Białorusi, później w 1998r. w Mamonowie (Rosja – Obwód Kaliningradzki). Kolejno powstały jeszcze placówki w: Sovietsku 2000r. (Rosja – Obwód Kaliningradzki), Sankt Petersburgu 2001r. i Grodnie 2017r.
W tych miejscach także jest potrzeba, by otaczać pracę sióstr modlitwą i konkretnym wsparciem finansowym. Dziękujemy wszystkim Dobrodziejom za Ich gotowość pomocy poprzez swoją modlitwę, cierpienie, ofiarę pieniężną. Dziękujemy, bo dzięki nim możemy nieść Chrystusa ludziom, którzy już zapomnieli o Bogu albo nie mieli okazji o Nim usłyszeć.
Pragnieniem każdego, kto jest zaangażowany w misje lub dzieło reewangelizacji jest móc powtórzyć za św. Pawłem:

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1Kor 9, 1)


Media o nas

S. Anna Olechnowicz CSC na misjach w Togo od 26 lat – Posłaniec Warmiński

Niedziela Misyjna w parafii św. Jakuba i w Centrum św. Jakuba w Olsztynie Posłaniec Warmiński

Siostra Ewa misjonarka z afrykańskiego TogoBisztynek.wm.pl

O nas